ul. Pocztowa 15,
88-400 Żnin

O nas

Deklaracja dostępności

Spis treści

Deklaracja dostępności Żnińskiego Domu Kultury w Żninie

Dom Kultury w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury w Żninie.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-06

Adres strony:www.zninskidomkultury.pl

RODO i cookies