ul. Pocztowa 15,
88-400 Żnin

Regulamin plakatowania

Regulamin plakatowania

 

Zarządzenie nr 11/2020 

Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury w Żninie 

z dnia 10.06.2020 r. 

w sprawie ustalenia przyjmowanych formatów materiałów o charakterze wyborczym i opłat za ich umieszczenie na słupach ogłoszeniowych administrowanych przez Żniński Dom Kultury na czas kampanii wyborczej 2020 r. 

 

Zarządzenie

Cennik plakatowania (zał. nr 1 do Zarządzenia 11/2020)

Zlecenie plakatowania (zał. nr 2 do Zarządzenia 11/2020)

 

 

Zarządzenie nr 6/2020 

Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury w Żninie 

z dnia 8.04.2020 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących świadczenia usług reklamowych i promocyjnych na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Żnina

poniżej treść zarządzenia:

Zarządzenie

Wykaz słupów na terenie miasta Żnina (zał. nr 1 do Zarządzenia 6/2020)

Zlecenie plakatowania (zał. nr 2 do Zarządzenia 6/2020)

Cennik plakatowania (zał. nr 3 do Zarządzenia 6/2020)

 

 

RODO i cookies