ul. Pocztowa 15,
88-400 Żnin

Regulamin plakatowania

Regulamin plakatowania

Zarządzenie nr 1/2020 

Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury w Żninie 

z dnia 2.01.2020 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących świadczenia usług reklamowych i promocyjnych na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Żnina

poniżej treść zarządzenia:

str. 1

str. 2

str. 3

Wykaz słupów na terenie miasta Żnina (zał. nr 1 do Zarządzenia 1/2020)

Zlecenie plakatowania (zał. nr 2 do Zarządzenia 1/2020)

Cennik plakatowania (zał. nr 3 do Zarządzenia 1/2020)

RODO i cookies